Priser

Några exempel ur vår prislista:

 Undersökning, tandläkare  865 kr
 Undersökning, tandhygienist  795 kr
 Fyllning, en yta  705 – 925 kr
 Fyllning, fler ytor  1110 – 1640 kr
 Porslinskrona  6815 kr
 Tandblekning  4600 kr
 Tandhygienistbehandling  505 – 1425 kr

Varje år får du som är mellan 30 och 74 år ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kr. Är du under 30 eller över 65 är ATB 600 kronor. ATB kan sparas i max två år.

Högkostnadsskyddet ser ut så här:
Upp till 3000 kronor betalar man 100% själv.
3000-15000 kronor betalar man ca 50% själv, Försäkringskassan 50%.
Över 15000 kronor betalar man ca 15% själv, Försäkringskassan 85%.

Försäkringskassan beräknar sin ersättning från en referensprislista.