Priser&Bokning

För tidsbokning ring oss på: 08-944405

Det går också bra att mejla till: info@carlenhammar.se

Några exempel ur vår prislista:

 Undersökning, tandläkare 925 kr
 Undersökning, tandhygienist 875 kr
 Fyllning, en yta 800 – 1000 kr
 Fyllning, fler ytor 1205 – 2065 kr
 Porslinskrona 7260 kr
 Tandblekning 4800 kr
 Tandhygienistbehandling 575 – 2410 kr

Varje år får du som är mellan 30 och 74 år ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kr.
Är du under 30 eller över 65 är ATB 600 kronor. ATB kan sparas i max två år.

Högkostnadsskyddet ser ut så här:
Upp till 3000 kronor betalar man 100% själv.
3000-15000 kronor betalar man ca 50% själv, Försäkringskassan 50%.
Över 15000 kronor betalar man ca 15% själv, Försäkringskassan 85%.

Försäkringskassan beräknar sin ersättning utifrån en referensprislista.