Att tänka på vid besök

Tänk på följande innan du kommer på besök hos oss.

Är det första gången, kom gärna fem minuter tidigt så att du hinner fylla i en hälsodeklaration.

Sena återbud och uteblivande debiteras med 300 kronor.
Återbud ska lämnas senast dagen innan.
Självklart förstår vi att det kan uppstå akuta situationer och det tar vi hänsyn till.